Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Lamináty Bison s.r.o., se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, IČ 05668751, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna, jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

jméno a příjmení,
emailovou adresu,
text zprávy.

2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Lamináty Bison s.r.o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro ně může zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy Správce nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování,
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.